Vitalis

Maatje voor een kind (5-18)!
Stichting Vitalis koppelt vrijwilligers aan kinderen en jongeren van 5 t/m 18 jaar die wel wat extra positieve aandacht kunnen gebruiken! Wil jij iets voor deze kinderen betekenen? Meld je dan aan!

Over Vitalis
Stichting Vitalis is een vrijwilligersorganisatie die zich bezighoudt met de begeleiding van kinderen en jongeren in de leeftijd van 5 t/m 18 jaar. Dit als een extra steuntje in de rug, géén hulpverlening. Concreet betekent dit dat de vrijwilliger en het kind, in overleg met de ouders, gedurende een jaar een dagdeel per week afspreken of gedurende anderhalf jaar een dagdeel per twee weken. Samen ondernemen zij allerlei laagdrempelige activiteiten. Soms kiezen kind en maatje ervoor om thuis brownies te gaan bakken, een andere keer maken ze samen een strandwandeling of drinken iets in de stad. Het hoeft niet spectaculair te zijn, het gaat om de aandacht die het kind krijgt.

Maatjes
Vrijwilligers zijn het warm kloppende hart van Vitalis! Er is geen maximumleeftijd voor vrijwilligers, wel een minimumleeftijd (21 jaar). Voor studenten die een kind begeleiden in het kader van een stage maken we een uitzondering; zij mogen 18+ zijn. Er worden geen specifieke opleidingseisen gehanteerd en ervaring met kinderen is geen voorwaarde. Wel wordt van de vrijwilliger verwacht dat hij of zij goede sociale en communicatievaardigheden heeft, in staat is een vertrouwensrelatie op te bouwen met een kind en hem of haar zo kan stimuleren tot positief gedrag.

Begeleiding:
Als je je als maatje bij Vitalis aanmeldt, ben je in goede handen. De casemanagers screenen, trainen en begeleiden je zorgvuldig en met warme aandacht. Zij zorgen er voor dat jij aan dat kind wordt gekoppeld dat het beste bij jou past. Ze kijken goed naar jou, je hobby’s en je interesses.
Een keer per maand wordt er een vrijwilligersavond georganiseerd, waarbij de vrijwilligers de gelegenheid krijgen ervaringen en tips uit te wisselen onder leiding van de casemanagers. Twee keer per jaar organiseert Vitalis een thema-avond. Op deze avonden wordt altijd ingegaan op een onderwerp waar de vrijwilligers praktisch iets mee kunnen.

Aanmelden
Woon je in (of vlakbij) Delft en bent je enthousiast geworden door de doelstelling en activiteiten van Vitalis meld je dan aan als maatje in Delft!

Alle informatie vind je op onze website www.vitalismaatjes.nl
Natuurlijk kun je ook altijd bellen; 070-3457571 of 0638276588 (Linda van Zee)