Virgiel Move

Virgiel Move is een groepje van Virgilianen die zich een jaar lang inzetten om in samenwerking met Stichting Move gedurende het jaar verschillende activiteiten te organiseren met een basisschool in Delft. Afgelopen jaar hebben zij zelfs de jaarlijkse Lenteprijs van Fonds 1818 gewonnen om hun project, de Delftse Duurzaamheidsdag, dat zij samen hadden opgezet met groep 7 van de Mussiusschool te kunnen realiseren.