TOP Delft

TOP Delft bestaat uit een groep programmamakers die wekelijks verrassende debatten en stadsgesprekken organiseren in het Prinsenkwartier in de binnenstad. TOP Delft biedt een onafhankelijk platform waar kennisuitwisseling, ontmoeting en creativiteit, Delftenaren en experts met elkaar verbinden. In aansluiting op de debatavonden organiseert TOP challenges waarin uitvoering gegeven wordt aan kansrijke ideeën. Op dit moment hebben we de robotchallenge en zijn stadsmakers het stadslab aan het uitbouwen.

De programmamakers hebben een ontwerp/onderzoek/advies/ICT achtergrond in de maak industrie.

TOPdelft zoekt nieuwe enthousiaste programmamakers en stadsmakers die aan de slag willen met thema’s als ‘science for live’, privacy-security, Delft als stad van technologische innovatie, de toekomst van de stad, de campus en de stad, de woonvisie, wijken innovatie zorg en ondersteuning, democratisering.

Contact

www.topdelftdesign.nl

06 105 788 29

info@topdelft.nl

Prinsenkwartier
Sint Agathaplein 4
2611 HR Delft